Feeds:
Bài viết
Bình luận

V56 V59 DVB T2 TV Board đa năng vs USB NTFS và HDD BOX NTFS

Advertisements

CH341A kit nạp bios 70k cài đặt và hướng dẫn sử dụng

V56 và cáp test LED 30 pin LVDS to eDP

Test LED cho màn hình và tivi LED

Test Panel laptop LED 30p eDP

GSDXLI3TO DVB-T2 TV Board Truyền hình số mặt đất

Thay bóng LED cho laptop và LCD dùng bóng neon