Feeds:
Bài viết
Bình luận

Xeltek Superpro 610p hướng dẫn sử dụng 

 

Advertisements

RT809F lưu và nạp firmware monitor lcd 

 

V56 chỉnh màu LVDS Maps 

V56 V59 loa và độ chế loa

Vlog 3: Dùng V56 Test panel Laptop