Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Atx’

Nếu: Nguồn kiểm tra rời đã chạy OK, đo áp đầy đủ 5V, 12V, 3.3V… đều OK nhưng khi cắm vào main thì không boot hoặc lên rồi tắt. Đo áp khi cắm vô main thì thấy thiếu —> Nguồn bị sụt áp.

Phân tích nguyên nhân của hiện tượng trên.

Với hiện tượng trên quạt nguồn đã quay bình thường, chứng tỏ các mạch của nguồn đã hoạt động tốt, IC dao động tốt, mạch bảo không hoạt động nên không sảy ra quá dòng hay quá áp.
– Điện áp 300V DC đầu vào đã có, các linh kiện đầu vào như cầu chì, cầu đi ốt, trở nhiệt vẫn tốt
– Các đèn công suất không bị chập (kể cả nguồn cấp trước và nguồn chính)
– Nguồn cấp trước đã hoạt động tốt (vì đã có 5V STB)
– IC dao động của nguồn chính đã hoạt động và cho dao động ra điều khiển mạch công suất
– Khi chập chân P.ON xuống mass thấy nguồn có hoạt động, lệnh P.ON có tác dụng.

Nguyên nhân của hiện tượng trên là do những hư hỏng sau:
– Các tụ lọc nguồn chính bị hỏng làm cho điện áp đầu vào giảm xuống.
– Các điện trở đấu song song với các tụ lọc nguồn chính bị đứt làm cho điện áp điểm giữa các tụ bị lệch
– Có một đèn công suất không hoạt động do bị bong mối hàn hoặc đèn đứt CE
– Có một đèn đảo pha bị hỏng hoặc bị bong mối hàn
– IC dao động ra bị mất một vế, chỉ còn dao động ra ở một vế.
– Các tụ lọc đầu ra bị khô, bị phồng.

Các bước kiểm tra và sửa chữa.

* Bạn đo điện áp trên hai tụ lọc nguồn chính, mỗi tụ cần phải có đủ 150V

dodienap

Đo điện áp trên hai tụ lọc nguồn chính mỗi tụ phải có 150V

dut_rNếu điện áp trên hai tụ bị lệch nhưng tổng điện áp trên hai tụ vẫn đủ 300V là do bị đứt điện trở đấu song song với các tụ

Nếu tổng điện áp trên hai tụ nhỏ hơn 300V là các tụ bị hỏng

Chú ý – Các trường hợp hỏng tụ hoặc điện trở đấu song song với các tụ lọc nguồn làm cho điện áp điểm giữa các tụ bị lệch còn là nguyên nhân làm cho các đèn công suất của nguồn chính bị chập

* Kiểm tra và hàn lại các đèn công suất của nguồn chính

thao-cs

Nếu một đèn công suất không hoạt động, nguồn vẫn ra điện áp nhưng sẽ không hoạt động được khi có tải


* Kiểm tra chế độ điện áp của các đèn đảo pha, hai đèn đảo pha phải có các điện áp như nhau

dienap_stanby
Kiểm tra chế độ điện áp của các đèn đảo pha, hai đèn đảo pha phải có các điện áp như nhau, khi ở chế độ chờ thì các đèn có điện áp như sơ đồ trên

dienap-run
Kiểm tra chế độ điện áp của các đèn đảo pha, hai đèn đảo pha phải có các điện áp như nhau, khi ở chế độ đang hoạt động thì các đèn có điện áp như sơ đồ trên

* Chú ý – Nếu chế độ điện áp của hai đèn đảo pha khác nhau trong khi kiểm tra các đèn vẫn tốt là bị hỏng một vế của IC dao động, trường hợp này nguồn vẫn chạy nhưng không hoạt động được khi có tải.

tukho

Kiểm tra và thay thế các tụ lọc đầu ra có hiện tượng bị phồng, bị khô.

Nguồn: hocnghe.com.vn

Read Full Post »

Kiểm tra xem bộ nguồn có hoạt động hay không ?

 • Chập chân lệnh P.ON xuống Mass (dùng sợi thiếc đấu dây mầu xanh lá cây vào một dây mầu đen)
 • Cấp điện cho bộ nguồn và quan sát quạt
 • Nếu quạt quay tít là nguồn đã hoạt động tốt
 • Trường hợp sau đây là nguồn đã hoạt động
  Khi cắm điện và chập chân P.ON xuống Mass thấy quạt quay tít chứng tỏ nguồn hoạt động tốt
 • Trường hợp sau đây là nguồn bị chập các đi ốt chỉnh lưu điện áp ra, quạt nguồn chỉ hơi lắc lư khi cấp điện và chập chân P.ON xuống mass
  Khi cắm điện và chập chân P.ON xuống Mass thấy quạt hơi lắc lư là do nguồn bị chập phụ tải
 • Trường hợp sau đây là nguồn bị mất hồi tiếp nên điện áp ra tăng cao, mạch bảo vệ hoạt động và ngắt điện áp ra ngay khi nó mới hoạt động.
  Khi cắm điện và chập chân P.ON xuống Mass thấy quạt nguồn quay vài vòng rồi tắt đây là hiện tượng nguồn bị hỏng mạch hồi tiếp ổn định điện áp ra

Nguồn: hocnghe.com.vn

Read Full Post »

Phân tích nguyên nhân.

Vì điện áp cấp trước vẫn có 5V nên ta suy ra.

 • Điện áp đầu vào 300V DC vẫn có, các linh kiện đầu vào tốt
 • Nguồn cấp trước đã hoạt động tốt
 • Các đèn công suất của nguồn chính không bị chập

Vì vậy hiện tượng hư hỏng ở trên là do những nguyên nhân sau đây.

 • Mạch bảo vệ của nguồn chính bị hỏng hoặc hỏng IC bảo vệ (không
  đưa được lệnh P.ON đến chân IC dao động)
 • Một trong các đèn khuếch đại đảo pha bị chập CE
 • IC dao động của nguồn chính bị hỏng
 • Một hoặc cả hai đèn công suất bị bong mối hàn

mach_daodong
Phương pháp kiểm tra & sửa chữa
* Kiểm tra xem các đèn công suất có bị bong mối hàn không ?

2den_cs
* Dò ngược từ chân biến áp đảo pha về phía IC dao động để tìm hai đèn khuếch đại đảo pha, kiểm tra các đèn đảo pha nếu bị chập CE thì bạn thay đèn mới, nếu đèn tốt thì kiểm tra tiếp IC dao động như sau:

Nếu IC dao động hoạt động tốt thì sẽ cho ra các chế độ điện áp như sau:

dienap_stanby Điện áp của các đèn đảo pha khi nguồn ở chế độ chờ (khi lệnh P.ON có mức cao)

dienap-run Điện áp của các đèn đảo pha khi nguồn ở chế độ hoạt động (khi lệnh P.ON có mức thấp = 0V)

icdaodong
Các bước sửa chữa cụ thể
1) Tạm thời đấu chập chân B và E của hai đèn công suất lại (để khoá không cho hai đèn hoạt động)
(Lưu ý – khi ép cho IC dao động hoạt động, khi đó mạch bảo vệ mất tác dụng, vì vậy khoá hai đèn công suất là để tránh trường hợp nguồn bị chập tải sẽ chết đèn công suất)

chapchanbe
Hàn chập chân B vào chân E của hai đèn công suất để khoá lại khi ép cho IC dao động chạy

Đấu chập chân (4) của IC dao động xuống mass để ép cho IC dao động, sau đo kiểm tra các chế độ điện áp rồi đối chiếu với sơ đồ dưới đây.

 • Chân 8 và chân 11 của IC – TL494 phải có 2,2V
 • Chân C hai đèn đảo pha có khoảng 2,2V
 • Chân E hai đèn đảo pha có khoảng 1,6V


=> Nếu các giá trị điện áp đúng như trên thì IC vẫn hoạt động, nếu các
chế độ điện áp bị sai đi là IC dao động bị hỏng

khoa-den-cs

 • Tạm thời đấu chập chân B và E của hai đèn công suất lại (để khoá không cho hai đèn hoạt động)
 • Đấu chập chân số (4) của IC dao động TL494 xuống mass (để ép cho IC hoạt động)
 • Đo điện áp ở xung quanh các đèn đảo pha phải có giá trị như trên là IC tốt, ngược lại là IC dao động hỏng

hai-ic

 • Thay IC dao động (nếu các chế độ điện áp bị sai với sơ đồ trên)
 • Thay IC bảo vệ (nếu điện áp đầu ra của IC dao động vẫn bình thường)

Một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1 – Khi nguồn ở chế độ chờ Stanby vì sao hai đèn đảo pha vẫn có điện áp đưa vào chân B

Trả lời: Các nguồn ATX hiện nay đều được thiết kế theo nguyên tắc – khi ở chế độ Stanby, IC dao động đưa ra điện áp một chiều khiến cho các đèn đảo pha dẫn bão hoà (có dòng khoảng 6mA đi qua đèn) lúc này dòng điện đi qua hai cuộn dây sơ cấp của biến áp có pha ngược nhau nên từ trường bị triệt tiêu, vì vậy điện áp đưa tới chân B các đèn công suất bằng 0V.

Câu hỏi 2: Vì sao phải chập chân B vào chân E để khoá các đèn công suất khi chập chân số (4) của IC dao động xuống mass

Trả lời:

– Khi chập chân (4) của IC dao động xuống mass, IC sẽ cho ra dao động kể cả khi nguồn có sự cố như quá dòng hay quá áp, vì vậy nếu ta không khoá hai đèn công suất thì có thể làm cho các đèn công suất bị hỏng nếu bên thứ cấp bị chập.

– Trường hợp bạn đã kiểm tra kỹ các đi ốt chỉnh lưu đầu ra mà không bị chập, bạn có thể để nguyên cho đèn công suất hoạt động, nếu khi chập chân (4) của IC dao động xuống mass mà nguồn chính hoạt động và cho điện áp ra bình thường thì bạn suy ra => mạch bảo vệ có sự cố, vì vậy không đưa được lệnh P.ON tới chân IC dao động.


Câu hỏi 3: Nếu một trong hai đèn khuếch đại đảo pha bị chập CE thì nguồn chính có hoạt động không ?

Trả lời: Nếu một trong hai đèn khuếch đại đảo pha bị chập CE thì nguồn chính không hoạt động được, khi đó quạt nguồn không quay, điện áp ra bằng 0


Câu hỏi 4: Nếu một đèn khuếch đại đảo pha bị bong mối hàn hoặc không hoạt động thì nguồn chính có hoạt động không ?

Trả lời: Ở trường hợp này vẫn có một đèn khuếch đại đảo pha hoạt động, vì vậy vẫn có một đèn công suất hoạt động nên điện áp ra vẫn có, tuy nhiên nguồn sẽ bị sụt áp khi có tải tiêu thụ.


Câu hỏi 5: Hướng dẫn cách kiểm tra IC dao động TL494

Trả lời: Để kiểm tra IC dao động TL494 bạn cần kiểm tra các thông tin sau đây:

– Điện áp cung cấp vào chân (12) phải có từ 10 đến 12V, nếu điện áp này thấp hơn thì có thể IC bị chập hoặc nguồn Stanby ra thiếu điện áp.

– Khi có điện áp vào chân (12) thì IC phải cho ra điện áp Vref = 5V ở chân (14), nếu không có điện áp này thì IC bị hỏng.

– Khi ta đấu lệnh P.ON (dây mầu xanh lá cây) xuống mass thì chân (4) của IC – TL494 phải có điện áp bằng 0 để kích hoạt cho dao động ra, nếu chân (4) có điện áp > 0 thì do hỏng mạch bảo vệ phí trước hoặc hỏng IC – LM339

– Ta có thể đấu chập chân (4) xuống mass để ép cho IC dao động hoạt động, khi đấu chập chân (4) xuống mass nếu không khoá các đèn công suất thì bạn cần kiểm tra kỹ các đi ốt chỉnh lưu điện áp ra.

* Sau khi có đủ các điều kiện như:

 • Có 12V ở chân (12)
 • Có 5V ở chân (14)
 • Có 0V ở chân (4)

– Thì IC sẽ có dao động ra, để kiểm tra dao động này bạn hãy kiểm tra chế độ điện áp của các đèn đảo pha

– Nếu cả hai đèn đảo pha có điện áp như sau:

 • Đo tại chân B đèn (tức chân 8 hoặc chân 11 của IC có khoảng 2,2V DC
 • Đo tại chân E đèn có khoảng 1,6V DC
 • Đo tại chân C của đèn có khoảng 2,2V DC

=> Thì suy ra là IC dao động đã cho tín hiệu dao động ra bình thường

Nếu chế độ điện áp của một hoặc cả hai đèn đảo pha ra bị sai so với điện áp trên là IC dao động bị hỏng.


Câu hỏi 6: Ta có thể đo được điện áp dao động tại chân đèn công suất không, nếu các đèn công suất không hoạt động thì dao động này có duy trì không?

Trả lời:

– Nếu có dao động ra điều khiển chân B đèn công suất mà các đèn này không hoạt động (ví dụ đèn hỏng hoặc ta tháo hai đèn công suất ra ngoài) thì dao động này chỉ tồn tại 1- 2 giây rồi tắt, nguyên nhân là do khi không thấy có điện áp ra => mạch bảo vệ sẽ hoạt động và ngắt dao động.

– Để dao động này duy trì khi đèn công suất không hoạt động (hoặc khi bạn tháo hai đèn công suất của nguồn chính ra ngoài) thì ta phải đấu chân (4) của IC dao động TL494 xuống mass

– Dao động đo được giữa B và E của các đèn công suất (khi đã tháo các đèn công suất ra ngoài và đã chập chân 4 của IC dao động TL494 xuống mass) là
khoảng 0,2V, thực tế thì biên độ dao động này cao hơn nhưng khi ta đo bằng đồng hồ thông thường thì chúng báo không chính xác do dao động này có tần
số rất cao khoảng vài chục KHz

do-cs

Nguồn: hocnghe.com.vn

Read Full Post »

Phân tích nguyên nhân.

Mất điện áp 5V STB là do nguồn cấp trước không hoạt động, có thể do các nguyên nhân sau đây.

* Mất điện áp 300V DC bên sơ cấp

– Khi nguồn bị các sự cố như chập đèn công suất, chập các đi ốt chỉnh lưu sẽ gây nổ cầu chì và mất điện áp 300V DC

machdauvao

Nếu chập các đi ốt trong cầu đi ốt chỉnh lưu sẽ dẫn đến nổ cầu chì hoặc đứt
điện trở nhiệt, làm mất điện áp 300V DC

haidencongsuat

Nếu chập các đèn công suất của nguồn chính sẽ gây nổ cầu chì, đứt điện trở nhiệt và kéo theo gây chập các đi ốt chỉnh lưu, mất điện áp 300V DC

* Nguồn cấp trước không dao động.
– Nguồn cấp trước sẽ bị mất dao động khi bị các sự cố như đứt điện trở mồi, bong mối hàn đèn công suất và các điện trở, tụ điện hồi tiếp để tạo dao động.

mach_stanby
– Nếu đứt điện trở mồi hoặc bong chân R, C hồi tiếp thì nguồn cấp trước sẽ mất dao động, mất điện áp ra
– Nếu bong chân đèn công suất thì mạch cũng mất dao động và mất điện áp ra
– Nếu chập đèn công suất thì sẽ nổ cầu chì, đứt điện trở nhiệt và có thể làm chập các đi ốt chỉnh lưu điện áp AC 220V
– Nếu chập hoặc đứt các đi ốt chỉnh lưu điện áp ra cũng làm mất điện áp 5V STB


Xem lại bài học liên quan đến quan đến bệnh này

 • Bước 3 – Tháo vỉ máy ra và kiểm tra
  Bạn cần kiểm tra tất cả các linh kiện được chú thích như hình dưới đây.
  – Kiểm tra cầu chì xem có bị đứt không ?
  – Kiểm tra điện trở nhiệt (có điện trở khoảng 4,7Ω ) xem có bị đứt không ?
  – Kiểm tra các đi ốt chỉnh lưu xem có bị đứt hay bị chập không ?
  – Kiểm tra các đèn công suất xem có bị chập không ?
  – Kiểm tra hai con đi ốt chỉnh lưu đầu ra xem có bị chập hay đứt không ?

  vimay_chup

  Cần kiểm tra các linh kiện được chú thích như hình trên.

 • Các trường hợp hư hỏng và phương pháp sửa chữa
 • Trường hợp 1
  – Không phát hiện thấy các linh kiện trên bị chập hay đứt
 • – Cấp điện vào đo vẫn thấy có điện áp 300V (hoặc đo trên các tụ lọc vẫn thấy có 150V trên mỗi tụ)Sửa chữa
  * Nếu vẫn có điện áp 300V DC đầu vào nghĩa là các đèn công suất không bị chập, cầu chì và các đi ốt vẫn tốt.
  * Mất điện áp ra là do nguồn bị mất dao động, vì vậy bạn cần kiểm tra kỹ các linh kiện sau:

  – Kiểm tra kỹ điện trở mồi, trường hợp này đa số là do hỏng điện trở mồi. (chú ý – điện trở mồi phải thay đúng trị số hoặc cao hơn một chút)

  rmoi1

  rmoi2

  Điện trở mồi được đấu từ điện áp 300V đến chân B hoặc chân G đèn công suất

  – Hàn lại đèn công suất, điện trở và tụ hồi tiếp

  – Đo kiểm tra hai đi ốt chỉnh lưu đầu ra, nếu thấy chập thì bạn thay đi
  ốt mới (chú ý – đây là đi ốt cao tần)

  do_5v_stb-2

  Sau khi sửa xong, bạn cấp điện cho bộ nguồn và đo điện áp trên sợi dây mầu tím nếu có điện áp 5V thì nguồn Stanby mà bạn sửa đã hoạt động tốt.

  _______________________________________________________________________________________

  Trường hợp 2
  – Phát hiện thấy đứt cầu chì, chập một hoặc nhiều đi ốt, thậm chí đứt cả điện trở nhiệt.
  – Đo đèn công suất của nguồn cấp trước thấy bị chập CE hoặc chập DS, hai đèn công suất của nguồn chính vẫn tốt.

  dokiemtra1

  Các bước sửa chữa
  * Tháo đèn công suất đang bị chập ra ngoài và chỉ thay đèn mới vào sau khi đã sửa xong mạch đầu vào và đã có điện áp 300V DC.

  thao-cs1
  Tháo đèn công suất đang bị chập ra ngoài

  * Thay các đi ốt bị chập hoặ bị đứt
  * Thay điện trở nhiệt (nếu đứt), nếu không có ta có thể thay bằng điện trở sứ 4,7Ω /10W
  * Thay cầu chì (lưu ý cần thay cầu chì chịu được 4 Ampe trở lên)

  thay_f-d
  Thay thế cầu chì, điện trở nhiệt và các đi ốt chỉnh lưu bị hỏng

  => Sau đó cấp điện cho bộ nguồn, đo điện áp trên hai tụ lọc nguồn chính xem có điện áp chưa và có cân bằng không ?

  dodienap

  – Đo điện áp trên hai tụ lọc phải có điện áp 150V và điện áp trên hai tụ phải bằng nhau.

  – Trường hợp đo thấy điện áp trên hai tụ bị lệch, bạn cần phải thay hai con điện trở đấu song song với hai tụ này.

  – Nếu điện áp trên hai tụ điện vẫn bị lệch thì bạn cần phải thay hai tụ điện mới.

  – Nếu điện áp trên hai tụ này bị lệch thì nguồn cho dòng yếu và hay bị chết các đèn công suất của nguồn chính.

  * Kiểm tra kỹ các linh kiện xung quanh đèn công suất xem có bị hỏng không ?

  densuasai

  – Khi đèn công suất bị chập thường kéo theo các linh kiện khác bám vào chân B và chân E của đèn công suất bị hỏng theo.

  – Cần kiểm tra kỹ các điện trở bám vào chân E và các đi ốt, Transistor bám vào chân B

  => Các linh kiện xung quanh nếu thấy hỏng ta cần thay thế ngay.

  * Bước sau cùng là lắp đèn công suất vào vị trí

  Lưu ý :
  – Khi thay đèn công suất bạn cần chú ý, có hai loại đèn được sử dụng trong nguồn cấp trước là đèn BCE (đèn thường) và đèn DSG (Mosfet)
  – Nếu bạn thay nhầm hai loại đèn trên thì nó sẽ bị hỏng hoặc không hoạt động
  – Bạn có thể thay một đèn công suất tương đương (nếu không có đèn đúng số)
  – Đèn tương đương là đèn có cùng chủng loại BCE hay DSG và được lấy từ vị trí tương đương trên một bộ nguồn khác, hoặc bạn có thể tra cứu các
  thông số: U max – điện áp cực đại, I max – dòng cực đại, và P max
  – công suất cực đại, các thông số trên nếu chúng tương đương là thay
  được.

  Địa chỉ tra cứu đèn Mosfet ở đây

  * Cấp điện cho bộ nguồn và đo điện áp 5V STB trên dây mầu tím

  do_5v_stb-2

  Sau khi sửa xong, bạn cấp điện cho bộ nguồn và đo điện áp trên sợi dây mầu tím nếu có điện áp 5V thì nguồn Stanby mà bạn sửa đã hoạt động tốt.

  ________________________________________________________________________________________

  Trường hợp 3
  – Phát hiện thấy đứt cầu chì, chập một hoặc nhiều đi ốt, đứt điện trở nhiệt.
  – Đo đèn công suất của nguồn cấp trước thấy bình thường nhưng hai đèn công suất của nguồn chính bị chập CE

  Các bước sửa chữa
  * Tháo hai đèn công suất của nguồn chính đang bị chập ra ngoài

  thao-cs

  Tháo hai đèn công suất ra ngoài

  * Sau đó bạn thay thế cầu chì, điện trở nhiệt và các đi ốt bị hỏng.

  thay_f-d
  Thay thế cầu chì, điện trở nhiệt và các đi ốt bị hỏng
  => Sau đó cấp điện cho bộ nguồn, đo điện áp trên hai tụ lọc nguồn chính xem có điện áp chưa và có cân bằng không ?

  dodienap

  – Đo điện áp trên hai tụ lọc phải có điện áp 150V và điện áp trên hai tụ phải bằng nhau.

  – Trường hợp đo thấy điện áp trên hai tụ bị lệch, bạn cần phải thay hai con điện trở đấu song song với hai tụ này.

  – Nếu điện áp trên hai tụ điện vẫn bị lệch thì bạn cần phải thay hai tụ điện mới.

  – Nếu điện áp trên hai tụ này bị lệch thì nguồn cho dòng yếu và hay bị chết các đèn công suất của nguồn chính.

  * Đo kiểm tra điện áp 5V STB trên dây mầu tím

  do_5v_stb-2
  Sau khi sửa xong, bạn cấp điện cho bộ nguồn và đo điện áp trên sợi dây mầu tím
  nếu có điện áp 5V thì nguồn Stanby mà bạn sửa đã hoạt động tốt.

  * Bước sau cùng là bạn thay hai đèn công suất mới cho nguồn chính.
  – Bạn có thể thay các đèn công suất tương đương (nếu không có đèn đúng số)
  – Đèn tương đương là đèn có cùng chủng loại BCE được lấy từ vị trí tương đương trên một bộ nguồn khác, hoặc bạn có thể tra cứu các thông số: U
  max – điện áp cực đại, I max – dòng cực đại, và P max – công suất cực đại, các thông số trên nếu chúng tương đương là thay được.

  Địa chỉ tra cứu đèn Mosfet ở đây

  Ở trường hợp 3 này – nguyên nhân chập hai đèn công suất thường do điện áp trên hai tụ lọc nguồn chính bị lệch, vì vậy khi kiểm tra thấy các
  đèn công suất của nguồn chính bị chập, bạn cần kiểm tra kỹ hai tụ lọc nguồn và hai điện trở đấu song song với chúng, sau khi thay thế các tụ
  và điện trở này, điện áp đo được trên hai tụ phải bằng nhau và bằng 150V


  Ví dụ – Nếu đứt R3 ở trên thì điện áp trên hai tụ sẽ lệch nhau, trên tụ C1 chỉ có 100V trong khi tụ C2
  có 200V, trường hợp này khi chạy sẽ gây hỏng các đèn công suất của nguồn chính sau ít phút hoạt động

  Khi các tụ lọc này bị khô cũng gây ra cho điện áp ở điểm giữa bị lệch, vì vậy bạn cần kiểm tra kỹ các tụ lọc nếu điện áp trên hai tụ này lệch nhau


  Xem lại bài học về kiểm tra tụ điện ở đây

  Nguồn: hocnghe.com.vn

 • Read Full Post »

  1 – Phân tích mạch ổn định áp ra trên bộ nguồn POWER MASTER

  1) Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ khối nguồn

  2) Sơ đồ khu vực mạch hổi tiếp và IC dao động

  3) Phân tích mạch hồi tiếp

  • Chân 1 và 2 của IC dao động TL 494 hoặc IC 7500 thường được sử dụng
   để nhận điện áp hồi tiếp về khuếch đại rồi tạo ra tín hiệu điều khiển,
   điều khiển cho điện áp ra không đổi.
  • Cấu tạo của mạch:

   Điện áp chuẩn 5V được lấy ra từ chân (14) của IC dao động, điện
   áp này được đấu qua cầu phân áp để lấy ra một điện áp chuẩn có áp nhỏ
   hơn rồi đưa vào chân số 2 để gim cho điện áp chân này được cố định.

   Các điện áp thứ cấp 12V và 5V cho đi qua các điện trở 24K và 4,7K rồi
   đưa vào chân số (1) của IC, từ chân (1) có các điện trở phân áp xuống
   mass để giữ cho chân này có điện áp cao hơn so với chân (2)
   khoảng 0,1V

  Mạch hồi tiếp để ổn định điện áp ra

  • Nguyên lý hoạt động:

   Nếu như điện áp ra không thay đổi thì điện áp chênh lệch giữa chân (1)
   với cân (2) cũng không thay đổi, từ đó IC cho hai tín hiệu dao động ra
   ở chân (8) và chân (11) có biên độ cũng không đổi => và kết quả là
   điện áp ra không thay đổi.
   – Nếu vì một lý do nào đó mà điện áp ra
   tăng lên (ví dụ khi điện áp vào tăng lên hoặc dòng tiêu thụ giảm đi),
   khi đó các điện áp 12V và 5V tăng => làm cho điện áp chân (1) tăng,
   chênh lệch giữa chân (1) và (2) tăng lên => IC sẽ điều chỉnh cho
   biên độ dao động ra ở chân (8) và chân (11) giảm xuống => các đèn
   công suất hoạt động yếu đi => làm cho điện áp ra giảm xuống (về giá
   trị ban đầu)
   – Nếu điện áp ra giảm xuống (ví dụ khi điện áp
   vào giảm xuống hoặc dòng tiêu thụ tăng lên), khi đó các điện áp 12V và
   5V giảm => làm cho điện áp chân (1) giảm, chênh lệch giữa chân (1)
   và (2) giảm xuống => IC sẽ điều chỉnh cho biên độ dao động ra
   ở chân (8) và chân (11) tăng lên => các đèn công suất hoạt động mạnh
   hơn => làm cho điện áp ra tăng lên (về giá trị ban đầu)
   * Như vậy
   nhờ có mạch hồi tiếp trên mà giữ cho điện áp đầu ra luôn luôn được ổn
   định khi điện áp đầu vào thay đổi hoặc khi dòng tiêu thụ thay đổi

  2 – Phân tích mạch ổn định áp ra trên bộ nguồn SHIDO

  1) Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ khối nguồn

  2) Sơ đồ khu vực mạch hổi tiếp và IC dao động

  3) Phân tích mạch hồi tiếp

  • Cấu tạo của mạch:
   – Điện áp
   chuẩn 5V được lấy ra từ chân (14) của IC dao động, điện áp này
   được đấu qua điện trở R47 rồi đưa vào chân số (2) để gim cho điện
   áp chân này được cố định khoảng 5V
   – Các điện áp thứ cấp 12V và 5V
   cho đi qua các điện trở R16(27K) và R15(4,7K) rồi đưa vào chân số (1)
   của IC, từ chân (1) có các điện trở R35, R69 và R33 phân áp xuống mass,
   chân (1) được phân áp để có điện áp cao hơn so với chân (2)
   khoảng 0,1V

  IC dao động và mạch hồi tiếp ổn định áp ra

  • Nguyên lý hoạt động:
   – Nếu
   như điện áp ra không thay đổi thì điện áp chênh lệch giữa chân (1) với
   cân (2) cũng không thay đổi, từ đó IC cho hai tín hiệu dao động ra ở
   chân (8) và chân (11) có biên độ cũng không đổi => và kết quả là
   điện áp ra không thay đổi.
   – Nếu vì một lý do nào đó mà điện áp ra
   tăng lên (ví dụ khi điện áp vào tăng lên hoặc dòng tiêu thụ giảm đi),
   khi đó các điện áp 12V và 5V tăng => làm cho điện áp chân (1) tăng,
   chênh lệch giữa chân (1) và (2) tăng lên => IC sẽ điều chỉnh cho
   biên độ dao động ra ở chân (8) và chân (11) giảm xuống => các đèn
   công suất hoạt động yếu đi => làm cho điện áp ra giảm xuống (về giá
   trị ban đầu)
   – Nếu điện áp ra giảm xuống (ví dụ khi điện áp
   vào giảm xuống hoặc dòng tiêu thụ tăng lên), khi đó các điện áp 12V và
   5V giảm => làm cho điện áp chân (1) giảm, chênh lệch giữa chân (1)
   và (2) giảm xuống => IC sẽ điều chỉnh cho biên độ dao động ra
   ở chân (8) và chân (11) tăng lên => các đèn công suất hoạt động mạnh
   hơn => làm cho điện áp ra tăng lên (về giá trị ban đầu)
   * Như vậy
   nhờ có mạch hồi tiếp trên mà giữ cho điện áp đầu ra luôn luôn được ổn
   định khi điện áp đầu vào thay đổi hoặc khi dòng tiêu thụ thay đổi

  3 – Phân tích mạch ổn định áp ra trên bộ nguồn MAX POWER

  1) Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ khối nguồn

  2) Sơ đồ khu vực mạch hổi tiếp và IC dao động

  3) Phân tích mạch hồi tiếp

  • Cấu tạo của mạch:
   – Các điện
   áp thứ cấp 12V và 5V cho đi qua các điện trở R49(33K) và R50(11K) rồi
   đưa vào chân số (17) của IC, từ chân (17) có các điện trở R47 và R48
   phân áp xuống mass
   – IC – SG 6105 có điện áp chuẩn sử dụng nội bộ ở trong IC mà không đưa ra ngoài.

  IC dao động và mạch hồi tiếp ổn định áp ra

  • Nguyên lý hoạt động:
   – Nếu
   vì một lý do nào đó mà điện áp ra tăng lên (ví dụ khi điện áp vào tăng
   lên hoặc dòng tiêu thụ giảm đi), khi đó các điện áp 12V và 5V tăng
   => làm cho điện áp chân (17) tăng, IC sẽ điều chỉnh cho biên
   độ dao động ra ở chân (8) và chân (9) giảm xuống => các đèn công
   suất hoạt động yếu đi => làm cho điện áp ra giảm xuống (về giá trị
   ban đầu)
   – Nếu điện áp ra giảm xuống (ví dụ khi điện áp vào
   giảm xuống hoặc dòng tiêu thụ tăng lên), khi đó các điện áp 12V và 5V
   giảm => làm cho điện áp chân (17) giảm => IC sẽ điều chỉnh
   cho biên độ dao động ra ở chân (8) và chân (9) tăng lên => các đèn
   công suất hoạt động mạnh hơn => làm cho điện áp ra tăng lên (về giá
   trị ban đầu)
   * Như vậy nhờ có mạch hồi tiếp trên mà giữ cho điện áp
   đầu ra luôn luôn được ổn định khi điện áp đầu vào thay đổi hoặc khi
   dòng tiêu thụ thay đổi

  Nguồn: hocnghe.com.vn

  Read Full Post »

  Phân tích hoạt động của bộ nguồn ATX trên sơ tổng quát

  Xem phiên bản đầy đủ

  Phân tích các hoạt động của nguồn ATX ở sơ đồ trên:

  * Khi ta cắm điện

  cho bộ nguồn ATX, điện áp xoay chiều sẽ đi qua mạch lọc nhiễu để

  loại bỏ nhiễu cao tần sau đó điện áp được chỉnh lưu thành áp một chiều

  thông qua cầu đi ốt và các tụ lọc lấy ra điện áp 300V DC.

  – Điện áp 300V DC đầu vào sẽ cung cấp cho nguồn cấp trước và nguồn chính, lúc này nguồn chính chưa hoạt động.

  – Ngay khi có điện áp 300V DC, nguồn cấp trước hoạt động và tạo ra hai điện áp:

  – Điện áp 12V cấp cho IC dao động và mạch bảo vệ của nguồn chính.

  – Điện áp 8V sau đó được giảm áp qua IC- 7805 để lấy ra nguồn cấp

  trước 5V STB đưa xuống Mainboard

  * Khi bật công tắc PWR trên

  Mainboard, khi đó lệnh P.ON từ Mainboard đưa lên điều khiển sẽ có mức

  Logic thấp (=0V), lệnh này chạy qua mạch bảo vệ sau đó đưa đến

  điều khiển IC dao động.

  – IC dao động hoạt động tạo ra hai

  xung dao động được hai đèn đảo pha khuếch đại rồi đưa qua biến áp đảo

  pha sang điều khiển các đèn công suất.

  – Các đèn công suất

  hoạt động sẽ điều khiển dòng điện biến thiên chạy qua cuộn sơ cấp của

  biến áp chính, từ đó cảm ứng sang bên thứ cấp để lấy ra các điện áp đầu

  ra.

  – Các điện áp đầu ra sau biến áp sẽ được chỉnh lưu và lọc hết

  gợn cao tần thông qua các đi ốt và bộ lọc LC rồi đi theo dây cáp 20 pin

  hoặc 24pin xuống cấp nguồn cho Mainboard

  – Mạch bảo vệ sẽ theo dõi

  điện áp đầu ra để kiểm soát lệnh P.ON, nếu điện áp đầu ra bình thường

  thì nó sẽ cho lệnh P.ON duy trì ở mức thấp đưa sang điều khiển IC dao

  động để duy trì hoạt động của bộ nguồn, nếu điện áp ra có biểu hiện quá

  cao hay quá thấp, mạch bảo vệ sẽ ngắt lệnh P.ON (bật lệnh P.ON lên mức

  logic cao) để ngắt dao động, từ đó bảo vệ được các đèn công suất không

  bị hỏng, đồng thời cũng bảo vệ được Mainboard trong các trường hợp

  nguồn ra tăng cao.

 • Phân tích hoạt động của bộ nguồn ATX trên sơ đồ chi tiết

  Khi cắm điện:

  – Khi cắm điện áp AC 220V cho bộ nguồn, mạch chỉnh lưu sẽ tạo ra điện áp 300V DC cung cấp cho mạch nguồn Stanby và nguồn chính.

  Khi có điện áp 300V DC, nguồn Stanby hoạt động ngay và cho ra hai điện

  áp, điện áp 12V cung cấp cho IC tạo dao động của nguồn chính và điện áp

  ap 5V STB cung cấp xuống Mainboard đồng thời cung cấp cho mạch bảo vệ,

  lúc này nguồn chính tạm thời chưa hoạt động.

  – Chân lệnh PS ON ban

  đầu có mức logic cao, do mạch bảo vệ không hoạt động nên mức điện

  áp cao này đưa vào chân (4) của IC dao động và khống chế cho biên độ

  dao động ra bằng 0V.

  Khi bật công tắc:

  Khi bật công tắc mở nguồn của máy tính hoặc khi ta chập chân PS ON

  xuống mass, chân PS ON có mức logic thấp, đèn Q13 tắt => điện áp tại

  chân E đèn Q13 giảm thấp => không có điện áp đi qua đi ốt D26 vì vậy

  điện áp ở chân (4) của IC dao động giảm về mức 0 => IC dao động hoạt

  động và cho dao động ra điều khiển cho nguồn chính hoạt động.

  – Khi

  có điện áp thứ cấp ra, điện áp 5V từ thứ cấp được đưa về cấp cho mạch

  tạo tín hiệu P.G (Power Good), kết hợp với điện áp đi ra từ chân (3)

  của IC, nếu IC hoạt động bình thường thì điện áp đưa ra chân (3) có mức

  cao => khống chế đèn Q12 tắt => điện áp đi qua R63 qua D32 và R64

  vào chân B làm đèn Q14 dẫn => khi Q14 dẫn thì Q15 tắt => điện áp

  5V đi qua R68 ra chân P.G xác lập cho chân này có mức Logic cao (P.G có

  mức Logic cao sẽ thông báo cho Mainboard biết tình trạng nguồn hoạt

  động bình thường)

  – Trong trường hợp IC dao động hoạt động sai chế

  độ (ví dụ tần số dao động sai, mất điện áp hồi tiếp v v… ) thì nó sẽ

  ngắt điện áp ra ở chân số (3) => điện áp P.G sẽ có mức Logic = 0 ,

  hoặc trường hợp điện áp ra bị mất khi đó chân P.G cũng có mức Logic =

  0, khi chân P.G có mức Logic = 0 thì Mainboard hiểu rằng nguồn đang có

  sự cố và cho khoá một số mạch trên Mainboard không cho hoạt động.

  sodo-1-b

  Vế phải của bộ nguồn

  • Hoạt động của mạch công suất

   – Dòng điện chạy qua các đèn công suất:

   IC dao động cho ra hai xung điện để điều khiển hai đèn công suất:

   Khi chân 8 có dao động ra thì đèn Q7 hoạt động, thông qua biến áp đảo

   pha điều khiển cho đèn công suất Q1 hoạt động, khi đó có dòng điện chạy

   từ nguồn 300V => qua đèn Q1 qua cuộn dây (5-1) của biến áp đảo pha

   để lấy hồi tiếp dương => sau đó cho qua cuộn sơ cấp (2-1) của biến

   áp chính rồi trở về điện áp 150V ở điểm giữa của 2 tụ lọc nguồn.

   Khi chân 11 có dao động ra thì đèn Q8 hoạt động, thông qua biến áp đảo

   pha sang điều khiển cho đèn công suất Q2 hoạt động, khi đó có dòng điện

   chạy từ nguồn 150V (điểm giữa của hai tụ lọc) => chạy qua cuộn

   sơ cấp (2-1) của biến áp chính => chạy qua cuộn (1-5) của biến áp

   đảo pha => chạy qua đèn Q2 rồi trở về cực âm của nguồn điện.

  • Phân tích hoạt động của mạch bảo vệ trên sơ đồ tổng quát.

   Mạch bảo vệ có chức năng bảo vệ các đèn công suất trên bộ nguồn và bảo

   vệ Mainboard không bị hỏng trong các trường hợp Mainboard bị chập phụ

   tải hoặc bản thân bộ nguồn cho ra điện áp quá cao.

  • Nguyên tắc hoạt động của mạch bảo vệ.

   Người ta thiết kế mạch bảo vệ theo nguyên tắc “Khi có sự cố thì mạch

   bảo vệ hoạt động và ngắt lệnh P.ON => từ đó ngắt dao động”

  • Phân tích hoạt động ở sơ đồ trên.

   Khi ta bật công tắc, lệnh P.ON đi qua mạch bảo vệ rồi đưa vào điều

   khiển IC dao động, ban đầu mạch bảo vệ không hoạt động nên lệnh P.ON

   không thay đổi mức Logic trước khi đưa vào điều khiển IC.

   – Khi có lệnh P.ON đưa đến điều khiển, IC dao động hoạt động và cho điện áp ra

   Nếu điện áp ra sai như quá cao hoặc quá thấp (khi nguồn mất hồi tiếp

   hoặc khi chập phụ tải) => lúc đó mạch bảo vệ sẽ hoạt động và ngắt

   lệnh P.ON => IC dao động tạm thời bị khoá => các đèn công suất

   ngưng hoạt động.

   Vì vậy ta thấy hiện tượng:

   – Chập chân P.ON xuống mass, quạt nguồn quay 1-2 vòng rồi tắt.

   Giải thích hiện tượng:

   Khi chập chân P.ON xuống mass, ban đầu mạch bảo vệ chưa hoạt động, lệnh

   P.ON đi vào điều khiển cho IC dao động => mạch công suất hoạt động

   và cho điện áp ra (quạt quay) => do nguồn có sự cố nên điện áp ra bị

   sai => mạch bảo vệ hoạt động => lệnh P.ON bị ngắt => IC dao

   động bị khoá => điện áp ra lại mất (quạt tắt)

  • Phân tích hoạt động của mạch bảo vệ trên sơ đồ chi tiết.

  • Nguyên lý của mạch bảo vệ.

   – Khi bật công tắc

   mở nguồn của máy tính hoặc khi ta chập chân PS ON xuống mass, chân PS

   ON có mức logic thấp, đèn Q13 tắt => điện áp tại chân E đèn Q13 giảm

   thấp => không có điện áp đi qua đi ốt D26 vì vậy điện áp ở chân (4)

   của IC dao động giảm về mức 0 => IC dao động hoạt động và cho dao

   động ra điều khiển cho nguồn chính hoạt động.

   – Do nguồn ra tăng cao

   (ví dụ đứt R42 làm mất điện áp hồi tiếp, dẫn đến điện áp ra tăng cao),

   giả sử đường điện áp 5V tăng cao, khi đó có dòng điện đi qua đi

   ốt ZD2 vào làm đèn Q11 dẫn => khi Q11 dẫn kéo theo Q9 dẫn

   => dòng điện đi qua Q9 => đi qua D27 vào làm cho lệnh P.ON

   ở chân (4) có mức Logic cao => dao động ra bị khoá => các đèn

   công suất không hoạt động.

  Xem phiên bản đầy đủ

  Bàn thảo của lqv77:

  Bài viết này là hệ thống hóa lại toàn bộ và minh họa bằng nhiều file flash động nên tôi phải cập nhật thêm phiên bản Full cho mọi người tiện theo dõi.

  Nguồn: hocnghe.com.vn

 • Read Full Post »

  1 – Mạch điều khiển tắt mở và bảo vệ

  • Mạch điều khiển tắt mở

  • Thiết kế của mạch.
   – Từ chân PS ON (P.ON) không điều
   khiển trực tiếp vào IC dao động mà người ta thiết kế cho lệnh P.ON chạy
   qua mạch bảo vệ, trong trường hợp nguồn có sự cố như điện áp ra tăng
   cao hoặc phụ tải bị chập, khi đó mạch bảo vệ sẽ ngắt lệnh P.ON đưa đến
   IC để bảo vệ các đèn công suất trên nguồn cũng như bảo vệ
   Mainboard.
  • Phân tích nguyên lý điều khiển lệnh PS ON – trên sơ đồ dưới đây:

   Khi chân lệnh PS ON có mức điện áp cao (khoảng 3 đến 5V), điện áp này
   làm cho đèn Q13 dẫn, chân E của đèn Q13 có mức điện áp cao, điện áp này
   sẽ đi qua đi ốt D26 vào chân (4) của IC dao động, khi chân (4) của IC
   có điện áp cao thì biên độ dao động ra sẽ bằng 0 => các đèn công
   suất không hoạt động.
   – Khi có lệnh mở nguồn – chân lệnh PS ON giảm
   về 0V, đèn Q13 tắt, điện áp chân E đèn Q13 giảm thấp vì vậy không có
   điện áp đi qua đi ốt D26 sang chân (4) của IC dao động, đồng thời điện
   áp bảo vệ
   U_Protect cũng không có nên đèn Q11 tắt => đèn Q9 tắt => không có điện áp đi qua đi ốt D27 sang chân (4) của IC dao động.

   Khi không có điện áp đi vào chân (4), điện áp chân (4) sẽ giảm
   dần về 0V, tụ C28 có tác dụng làm cho điện áp chân (4) giảm từ từ, đây
   là mạch khởi động mềm – khi điện áp chân (4) giảm dần thì biên độ dao
   động ra tăng dần cho đến khi điện áp đầu ra đạt đến mức bình thường.

  • Phân tích nguyên lý của mạch bảo vệ quá áp.
   – Các điện áp 3,3V và 5V đưa về từ thứ cấp của nguồn chính sẽ tham gia bảo vệ quá áp trong trường hợp điện áp ra tăng.
   – Đi ốt Zener ZD2 (6,2V) được mắc từ điện áp 5V về chân B đèn Q11
   * Nếu đường điện áp 5V tăng > 6,2V thì sẽ có dòng điện chạy qua ZD2 về làm cho đèn Q11 dẫn

   – Đi ốt Zener ZD3 (5,3V) được mắc từ điện áp 3,3V về chân B đèn Q11
   * Nếu đường điện áp 3,3V tăng > 5,3V thì cũng sẽ có dòng điện chạy qua ZD3 về làm cho đèn Q11 dẫn

   =>
   Khi đèn Q11 dẫn => kéo theo đèn Q9 dẫn => dòng điện đi qua Q9
   => đi qua đi ốt D27 vào làm cho chân (4) IC dao động tăng lên =>
   biên độ dao động ra giảm xuống bằng 0 => các đèn công xuất ngưng
   hoạt động.

  • Phân tích nguyên lý của mạch bảo vệ quá dòng.

   Khi nguồn có hiện tượng chập đầu ra (quá dòng) khi đó các đường điện áp
   ra sẽ giảm thấp, các đèn công suất làm việc trong tình trạng quá tải và
   sẽ bị hỏng nếu không được bảo vệ.
   – Nếu các đường điện áp âm giảm
   (tức là bớt âm) thì khi đó sẽ có một dòng điện đi qua D30 vào chân đèn
   Q11 làm Q11 dẫn => kéo theo đèn Q9 dẫn => dòng điện đi qua
   Q9 => đi qua đi ốt D27 vào làm cho chân (4) IC dao động tăng lên
   => biên độ dao động ra giảm xuống bằng 0 => các đèn công xuất
   ngưng hoạt động.
   – Nếu điện áp 5V giảm => sẽ làm mất điện áp P.G
   (đây là điện áp báo sự cố cho Mainboard biết để Mainboard khoá
   các mạch trên Main không cho chúng hoạt động – xem lại lý thuết về
   Mainboard)

  2 – Mạch hồi tiếp ổn định điện áp ra.

  • Sơ đồ nguyên lý & khu vực mạch hồi tiếp.

  • Nguyên lý hoạt động của mạch hồi tiếp ổn định điện áp ra.

   Người ta sử dụng mạch khuếch đại thuật toán ở chân 1 và 2 của IC dao
   động để khuếch đại điện áp hồi tiếp, chân số 2 được gim với điện áp
   chuẩn 5V (điện áp này lấy qua cầu phân áp R47 và R49), chân số 1 được
   nối với điện áp hồi tiếp.
   – Giả sử điện áp đầu vào tăng lên hoặc
   dòng tiêu thụ giảm xuống, khi đó điện áp 12V và 5V có xu hướng
   tăng => điện áp hồi tiếp đưa về chân số 1 của IC dao động tăng
   lên => các mạch khuếch đại thuật toán sẽ so sánh điện áp hồi tiếp
   với điện áp chuẩn và đưa ra dao động có biên độ giảm xuống => các
   đèn công suất của nguồn chính hoạt động yếu đi và điện áp ra giảm xuống
   trở về giá trị ban đầu.
   – Khi điện áp vào giảm hoặc dòng tiêu thu
   tăng lên thì điện áp ra có xu hướng giảm => điện áp hồi tiếp
   đưa về chân số 1 của IC dao động giảm => các mạch khuếch đại thuật
   toán sẽ so sánh điện áp hồi tiếp với điện áp chuẩn và đưa ra dao động
   có biên độ tăng lên => các đèn công suất của nguồn chính hoạt
   động mạnh hơn và điện áp ra tăng lên trở về giá trị ban đầu.

   Mạch hồi tiếp ổn định điện áp ra đưa về chân số 1 của IC dao động – TL494

  3 – Hoạt động của mạch dao động và công suất

  • Hoạt động của IC dao động và mạch công suất.
   Khi IC dao động có đủ các điều kiện:
   – Có Vcc 12V cung cấp cho chân 12
   – Có điện áp chuẩn 5V đưa ra chân 14
   – Chân số 4 có điện áp bằng 0V
   =>
   Khi đó IC sẽ hoạt động và cho các tín hiệu dao động ra ở chân 8 và chân
   11, các tín hiệu dao động sẽ được các đèn Q7 và Q8 khuếch đại rồi đưa
   qua biến áp đảo pha T2 sang điều khiển các đèn công suất.

   – Hai
   đèn công suất sẽ hoạt động ngắt mở theo tín hiệu dao động tạo ra
   điện áp xung ở điểm giữa, điện áp này được đưa qua biến áp chính, thoát
   qua tụ gốm C3 rồi trở về điểm giữa của hai tụ lọc nguồn.

   – Thứ
   cấp của biến áp chính sẽ lấy ra các điện áp 12V, 5V và 3,3V các điện áp
   này sẽ được chỉnh lưu thành các điện áp một chiều cung cấp cho
   Mainboard.

  • Dòng điện chạy qua các đèn công suất:
   IC dao động cho ra hai xung điện để điều khiển hai đèn công suất:

   Khi chân 8 có dao động ra thì đèn Q7 hoạt động, thông qua biến áp đảo
   pha điều khiển cho đèn công suất Q1 hoạt động, khi đó có dòng điện chạy
   từ nguồn 300V => qua đèn Q1 qua cuộn dây (5-1) của biến áp đảo pha
   để lấy hồi tiếp dương => sau đó cho qua cuộn sơ cấp (2-1) của biến
   áp chính rồi trở về điện áp 150V ở điểm giữa của 2 tụ lọc nguồn.

   Khi chân 11 có dao động ra thì đèn Q8 hoạt động, thông qua biến áp đảo
   pha sang điều khiển cho đèn công suất Q2 hoạt động, khi đó có dòng điện
   chạy từ nguồn 150V (điểm giữa của hai tụ lọc) => chạy qua cuộn
   sơ cấp (2-1) của biến áp chính => chạy qua cuộn (1-5) của biến áp
   đảo pha => chạy qua đèn Q2 rồi trở về cực âm của nguồn điện.
  • Hai đèn công suất hoạt động cân bằng.
   Hai tụ C1, C2 và hai điện trở R2, R3 đã tạo ra điện áp cân bằng ở điểm giữa, điện áp rơi trên mỗi tụ là 150V
   – Ở sơ đồ trên ta thấy, đèn Q1 có điện áp cung cấp từ tụ C1
   – Đèn Q2 có điện áp cung cấp từ tụ C2
   Thực ra hai đèn hoạt động độc lập và chỉ chung nhau cuộn sơ cấp của biến áp chính

   Khi điện áp rơi trên hai tụ cân bằng thì hai đèn có công suất hoạt động
   ngang nhau, ví dụ điện áp trên mỗi tụ là 150V thì mỗi đèn có công suất
   hoạt động là 150W
   – Trong trường hợp điện áp trên hai tụ bị lệch thì
   công suất hoạt động của hai đèn cũng bị lệch theo, ví dụ điện áp trên
   tụ C1 là 200V và trên tụ C2 là 100V thì khi đó đèn Q1 sẽ hoạt động ở
   công suất 200W và đèn Q2 hoạt động ở 100W, với trường hợp như vậy thì
   đèn công suất Q1 sẽ bị hỏng sau một thời gian hoạt động do bị quá tải.
   – Trong trường hợp một đèn bị hỏng (bị chập) thì sẽ kéo theo đèn kia bị chập do chúng phải gánh cả điện áp 300V
  • Các trường hợp điện áp ở điểm giữa hai tụ bị lệch.


   Nếu điện trở R3 bị đứt thì điện áp ở điểm giữa hai tụ sẽ bị lệch, khi đó hai đầu tụ
   C1 có điện áp khoảng 100V và tụ C2 phải ghánh điện áp khoảng 200V


   Nếu điện trở R2 bị đứt thì điện áp ở điểm giữa hai tụ sẽ bị lệch, khi đó hai đầu tụ
   C1 có điện áp khoảng 200V và tụ C2 ghánh điện áp khoảng 100V

   Trường hợp hỏng một trong hai tụ lọc cũng gây ra lệch điện áp, tụ nào
   bị hỏng

   thì điện áp trên tụ đó sẽ giảm và tổng điện áp trên hai tụ cũng bị giảm
   theo

   Lưu ý : Điện áp ở điểm giữa hai tụ lọc nguồn bị lệch là một nguyên nhân làm hỏng các đèn công suất của nguồn chính

  4 – Hư hỏng thường gặp của bộ nguồn.

  1. Hư hỏng 1 – Nguồn bị mất dao động, các đèn công suất không hoạt động.Biểu hiện:

   Khi chập chân PS ON xuống mass nhưng quạt nguồn không quay, mặc dù đo
   điện áp 5V STB vẫn tốt, kiểm tra đèn công suất không bị hỏng.

   Nguyên nhân mất dao động.
   – Mất điện áp 12V cấp cho IC
   – Lệnh PS ON không đưa đến được chân IC dao động.
   – Hỏng IC dao động

  2. Hư hỏng 2 – Nguồn bị chập các đèn công suất, nổ cầu chì, hỏng các đi ốt chỉnh lưu.Biểu hiện:
   – Quan sát thấy cầu chì bị đứt, thay cầu chì khác vào lại nổ tiếp, đo các đèn công suất của nguồn chính thấy bị chập.

   Nguyên nhân chập các đèn công suất.
   – Do điện áp tại điểm giữa các tụ lọc bị lệch
   – Do chập các đi ốt chỉnh lưu điện áp ra gây ra chập phụ tải
   – Do khi hoạt động nó bị quá nhiệt hoặc bị quá công suất thiết kế

  3. Hư hỏng 3 – Mạch bảo vệ hoạt động và ngắt dao động.

   Biểu hiện:

   – Khi chập chân PS ON xuống mass, quạt nguồn quay 1 – 2 vòng rồi tắt

   Nguyên nhân
   – Do chập đi ốt chỉnh lưu ở đầu ra
   – Do điện áp ra bị tăng cao lên mạch bảo vệ hoạt động và ngắt

  Nguồn: hocnghe.com.vn

  Read Full Post »

  Older Posts »