Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘linh kiện’

Bài thực hành – Nhận biết các linh kiện trên Mainboard

  • Chúc mừng bạn nếu quá nửa thời gian bạn gặp được người đẹp
  • Chia buồn với bạn nếu quá nửa thời gian bạn gặp phải thị nở

Xem lại bài học – Nhận biết linh kiện trên Mainboard

foxconn_mars

Nguồn: hocnghe.com.vn

Read Full Post »

1. Nhận biết linh kiện trên Mainboard Socket 478

2. Nhận biết linh kiện trên Mainboard Socket 775 – Intel

3. Nhận biết linh kiện trên Mainboard Foxcom

Nguồn: hocnghe.com.vn

Bàn thảo của lqv77:

  • Bài này chỉ là 3 bài “thực hành” được thiết kế dạng Flash nên không có gì để bàn. Do trước đây tôi không thể cài thêm plugins để thể hiện file flash trên entry của WordPress nên tôi mới cất bài này lại.

do-r12v-vrm-chap

Read Full Post »