Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘setup’

bios21

Ngày nay, hầu hết các máy tính đều hổ trợ khả năng khởi động từ CD-ROM, nhưng nó phải được cấu hình thông qua BIOS. Hoặc là khả năng lựa chọn thiết bị khởi động thông qua một menu như dòng mainboard ASUS đời sau này.

Khi mở máy, hãy kiểm tra màn hình khởi động, đa số đều có gợi ý “nhấn phím DELETE” để vào trình SETUP

Với AmiBios yêu cầu bạn nhấn phím DEL để vào trình setup

AMIBIOS(C)2006 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 03/02/06 20:15:54  Ver: 09.00.07

Press DEL to run Setup

Checking NVRAM..

Bây giờ bạn sẽ thấy tương tự như hình dưới đây, chọn BOOT và chọn Boot Device Priority và chọn thiết bị khởi động đầu tiên là  CDROM thiết bị thứ nhì là  HARD DRIVE bạn cần nhấn F10 để lưu cài đặt.

BIOS SETUP UTILITY
Main   Advanced   Power   Boot Security   Exit
► Boot-Time Diagnostic Screen: [Enabled]
► QuickBoot Mode:              [Enabled]
► Scan User Flash Area:        [Disabled]
► Boot-Time Diagnostic Screen: [Enable]
► After Power Failure:         [Last State]
► On Modem Ring:               [Power On]
► On LAN:                      [Power On]
Boot Device Priority

1st Boot Device    [CDROM]
2nd Boot Device    [Hard Drive]
Hard Disk Drives
Floppy Drives
CDROM Drives
Specifies the boot sequence from the available devices
+ –     Change Option
F1      General Help
F10     Save and Exit
(c)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Đối với Award Bios bạn sẽ thấy màn hình tương tự như hình dưới đây, chọn phím như “gợi ý” để vào trình SETUP. Vẫn là phím DEL

Award Modular BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-98, Award Software, Inc.

ASUS P2B-DS ACPI BIOS Revision 1012B

Pentium III 650Mhz Processor
Memory Test : 262144K OK

Press DEL to run Setup
08/05/00-i440BX-P2B-DS

Bây giờ chọn: Advanced Bios Features

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
> Standard CMOS Features> Advanced BIOS Features

> Advanced Chipset Features

> Integrated Peripherals

> Power Management Setup

> PnP/PCI Configurations

> PC Health Status

Frequency/Voltage ControlLoad Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup
Virus Protection, Boot Sequence…

và chỉnh: First Boot Device to CDROM Second or third to HDD-0 và nhấn F10 tod9e63 lưu nó.

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
Virus Warning
CPU Internal Cache
External Cache
CPU L2 Cache ECC Checking
Processor Number Feature
Quick Power On Self Test
First Boot Device
Second Boot Device
Third Boot Device
Boot Other Device
Swap Floppy Drive
Boot Up NumLock Status
Gate A20 Option
Ata 66/100 IDE Cable Msg.
Typematic Rate Setting
Security Option
OS Select For DRAM > 64MB
[Disabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[CDROM]
[Floppy]
[HDD-0]
[Enabled]
[Disabled]
[On]
[Fast]
[Enabled]
[Disabled]
[Setup]
[Non-OS2]
Item Help

Select Your Boot
Device Priority

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup
Virus Protection, Boot Sequence…

Ở một số máy bộ Dell phím “gợi ý” là F2

F2  = Setup
F12 = Boot Menu

w w w . d e l l . c o m

Dimension 8100

BIOS Revision XP2

Bây giờ chọn: Boot Sequence và chọn CD-Rom bằng cách nhấn phím – + và nhấn phím “khoảng trắng” để kích hoạt nó.
Bấm ESC và chọn save settings and exit

Dell – Dimension 8100

Intel Pentium 4 Processor: 1.30 Ghz
LEVEL 2 Cache: 256 KB Integrated
System Time ……………….
System Date ……………….Primary Drive 0 ……………
Primary Drive 1 ……………
Secondary Drive 0 ………….
Secondary Drive 1 ………….

Boot Sequence ……………..
* 1. IDE CD-ROM Device

* 2. Hard-Disk Drive C:

SPACE to enable/disable | +,- to move down/up

System Memory ……………..
AGP Aperture ………………
CPU Information ……………

Up/Down to Select | SPACE +,- to Change | ESC to Exit

Một số máy bộ Dell bạn vào BIOS bằng phím F2

Boot Device Menu
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

1. Normal
2. Diskette Drive
3. Hard-Disk Drive C:
4. IDE CD-ROM DeviceEnter a choice: 1

Một số khác lại dùng phím  F12 đối với máy bộ Dell

PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
Copyright 1985-1999 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
Copyright 1996-1999 Intel Corporation.
4S4EB2X0.05A.0009.P08

Micron Electronics, Inc.

Intel(R) Pentium(R) III processor 450 Mhz
640K System RAM Passed
255M Extended RAM Passed
512K Cache SRAM Passed

Press F2 to Enter Setup

Nhấn F2 để vào  bios setup

ROM PCI/ISO BIOS (P2B-DS)
CMOS SETUP UTILITY, AWARD SOFTWARE, INC.
STANDARD CMOS SETUPBIOS FEATURES SETUP

CHIPSET FEATURES SETUP

POWER MANAGEMENT SETUP

PNP AND PCI SETUP

LOAD BIOS DEFAULTS

LOAD SETUP DEFAULTS

SUPERVISOR PASSWORDUSER PASSWORD

IDE HDD AUTO DETECTION

SAVE & EXIT SETUP

EXIT WITHOUT SAVING

Esc : Quit               Shift(F2) : Change Color
F10 : Save & Exit Setup
Boot Sequence, Boot Virus Protection, CPU Speed…

và chỉnh  Boot Sequence to A,CDROM,C và nhấn Esc kế đó nhấn F10 để lưu nó.

ROM PCI/ISO BIOS (P2B-DS)
CMOS SETUP UTILITY, AWARD SOFTWARE, INC.
CPU Internal Core Speed
Boot Virus Detection
Processor Serial Number
CPU Level 1 Cache
CPU Level 2 Cache
CPU Level 2 Cache ECC Check
BIOS Update
Quick Power On Self Test
HDD Sequence SCSI/IDE First
Boot Sequence
Boot Up Floppy Seek
Floppy Disk Access Control
IDE HDD Block Mode Sectors
HDD S.M.A.R.T. capability
PS/2 Mouse Function Control
OS/2 Onboard Memory > 64M
MPS 1.4 Support
650Mhz
Enabled
Disabled
Enabled
Enabled
Disabled
Enabled
Enabled
IDE
A,CDROM,C
Disabled]
R/W
HDD MAX
Disabled
Auto
Disabled
Disabled
Item Help:

Select Your Boot
Sequence

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup

Một số máy Có lựa chọn thiết bị khởi động là: Cd/Hdd/Floppy/Usb Device, Hoặc có thể nhấn F8 để hiện Boot Menu và khi đó ta chỉ cần chọn CDRom.

Lê Quang Vinh

Theo Hiren.info

Read Full Post »

bios

Một câu hỏi quá dư thừa với những ai biết rồi nhưng cực kỳ hóc búa đối với một người chưa biết. Một vài bạn hỏi tôi “Làm sao để cài lại Windows XP?” câu hỏi này lại càng quen thuộc với các bạn chưa biết. Tôi trả lời: “Bạn vào BIOS hay CMOS setup chỉnh khởi động bằng CD trước rồi bỏ đĩa Cài đặt WinXP vào làm theo hướng dẫn là đã cài xong Windows XP”. Bạn ấy hỏi tiếp “Vậy làm sao để vào BIOS hay CMOS setup???”

Trả lời: Đối với máy tính thông thường thì khi vừa bật máy bạn sẽ vào CMOS bằng cách bấm vào một trong những phím sau:

 • F1
 • F2
 • ESC
 • DEL hay Delete
 • F10

Bạn sẽ thấy trên màn hình sẽ có câu thông báo gợiý cho bạn bấm phím nào để vàođược CMOS như:

Press <F2> to enter BIOS setup

Đối với một số máy cũ hay máy bộ, có thể phải nhấn tổ hợp phím khác như:

 • CTRL + ALT + ESC
 • CTRL + ALT + INS
 • CTRL + ALT + ENTER
 • CTRL + ALT + S
 • PAGE UP KEY
 • PAGE DOWN KEY

Link tham khảo thêm:

http://murfsgarage.cybertechhelp.com/cmossetup.htm

Read Full Post »