Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘tụ’

Đo kiểm tra tụ hoá lọc nguồn (tháo tụ ra ngoài)

  • Tháo tụ lọc cần kiểm tra ra ngoài
  • Chuẩn bị một tụ lọc tốt (hoặc tụ mới)  có điện dung tương đương
  • Chỉnh đồng hồ ở thang X 10 Ω
  • Đo vào hai đầu tụ lọc và đảo chiều que đo, quan sát mức độ phóng nạp của kim đồng hồ
  • Nếu độ phóng nạp của tụ cũ bằng với tụ mới thì tụ cũ còn tốt
  • Nếu độ phóng nạp yếu hơn tụ mới thì tụ cũ (cần kiểm tra) bị kém Đo kiểm tra tụ điện bằng cách đo độ phóng nạp rồi so sánh với một tụ tốt
  • Điện dung của tụ càng cao thì độ phóng nạp càng mạnh
  • Hai tụ có cùng điện dung mà độ phóng nạp khác nhau thì tụ nào phóng nạp mạnh hơn thì tụ đó tốt hơn.

Nguồn: hocnghe.com.vn

Read Full Post »